Menu Sluiten

Kostuumatelier DOEK » Fashion in Belgium

Kostuumatelier DOEK

Contact: Lies Van Assche
Office Deurneleitje 6 (Lokaal C104) Mortsel 2640 Belgium Tel: +32 (0)477 93 18 65 Website: doek-vzw.com

More Info

OVER DOEK

MISSIE
Het artistiek textielplatform DOEK zet textiel in als middel en onderwerp voor maatschappelijke verandering. We organiseren ons in een textielplatform dat even beweeglijk is als de wereld waarin het tot stand komt.

Het platform is een transversaal en experimenteel model van en voor een meerstemmige community van kunstenaars, vormgevers, makers, ambachtslui, onderzoekers, sociologen, filosofen… die een brug willen slaan tussen de kunsten, andere sectoren en de publieke ruimte.

Textiel staat bij DOEK als gedeelde interesse en of materiaal centraal, als een venster naar anderen. Textiel in al zijn vormen speelt immers een rol in ieders leven, want iedereen heeft een connectie met textiel. Zo is er voor iederéén ook een connectie met duurzaamheid, identiteit en emotionele waarden.

DOEK realiseert haar missie aan de hand van:

 • organiseren en faciliteren van ontmoeting en uitwisseling van kennis en expertise
 • ontwikkelen van ontmoetings-, leer- en werkplekken
 • aanbieden residenties voor ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers
 • ter beschikking stellen van co-making atelier en machines voor textielprofessionals
 • verlenen van artistiek advies en coaching

VISIE
Textiel leeft en schrijft een geschiedenis van sporen, ervaringen en verhalen. Verhalen zijn de ideale manier om contact te maken, mensen te raken, en de samenhorigheid te vergroten. Verhalen raken ons en geven betekenis.
Elk project en elke actie bij DOEK ontstaat steeds vanuit “de ontmoeting”. In deze ontmoeting streven we steeds naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid in het delen van kennis, kunde en ervaringen. We zorgen dat deze collectieve wijsheid optimaal wordt benut, en zichtbaar gemaakt.

We zorgen voor een duurzame en veerkrachtige omgeving voor onderzoek en concrete experimenten. biedt als artistieke organisatie een spiegel voor de hedendaagse maatschappelijke context. We benaderen maatschappelijke uitdagingen met een artistieke blik en nemen de vrijheid en verantwoordelijkheid om kunst en creativiteit in te zetten als motor voor maatschappelijke en systemische verandering.

We geloven sterk in de waarde van een meerstemmige cultuur als fundament van de samenleving, waarin de kunstenaar, maker, vormgever een rol kan opnemen als transformator voor systemische en duurzame verandering.

Het artistieke staat niet enkel centraal als een persoonlijke artistieke vertaling en expressie van wat er maatschappelijk gebeurt, maar DOEK zet ook aan tot collectieve reflectie en engagement.

WERKING
Het textielplatform DOEK functioneert als connector, aanstoker, facilitator, ontwikkelaar en incubator voor de meerstemmige community van DOEK.

We ontwikkelen artistieke, educatieve, experimentele, innovatieve, en social-design processen, projecten, concepten, tools en methodieken waarin maatschappelijke verandering en textiel de rode draad vormen.

We streven naar meerstemmige diversiteit over sectoren en disciplines heen, dit doen we door in samenwerking met of in opdracht van andere partners en organisaties te werken.

Deze co-creatieprocessen slaan niet enkel een brug tussen diverse meerstemmige talenten, maar zetten ook aan tot transversale kruisbestuivingen tussen verschillende disciplines, sectoren, gemeenschappen en organisaties.

DOEK stimuleert ontwerpers, kunstenaars, ambachtslui, makers en onderzoekers, door een residentie aan te bieden om te onderzoeken, experimenteren, reflecteren.

​We connecteren ook nieuwkomers met het uitgebreid netwerk en de community van DOEK. We geven hen de ruimte voor verdere talentontwikkeling en het ontdekken van nieuwe competenties. Zo wordt een residentie ook een taaloefenkans en een kans om hun sociaal en professioneel netwerk uit te breiden. Door deze ervaringen kunnen ze ook verder bouwen aan een professioneel portfolio in hun nieuw thuisland.

We hebben door en tijdens onze projecten afgelopen jaren onderzoek gedaan en expertise opgebouwd rond diverse thema’s:

CIRCULAIR EN DUURZAAM TEXTIEL

 • textielupcycling vanuit diverse textielreststromen
 • textielinnovatieve modellen
 • hergebruik van textielreststromen in de kunsten

TALENTONTWIKKELING

sociale en reguliere tewerkstelling van vluchtelingen in de brede cultuursector
competentie-ontwikkeling van nieuwkomers tijdens onze projecten
empowerment van nieuwkomers

ERFGOED EN KENNISDELING

 • overdracht en borging van divers en stedelijk immaterieel erfgoed
 • co-creatiemethodieken
 • kennisdelingsmethodieken

HISTORIEK
DOEK werd in 2012 onder de vleugels van vzw Kopspel opgericht door social designer, kunstenaar en kostuumontwerper Lies Van Assche en ontstond uit een ambitie om een duurzame textielwerkplaats te ontwikkelen rond maatschappelijke thema’s zoals solidair samenleven, stedelijkheid, identiteit en duurzaamheid. In 2016 beslist DOEK om deze structuur te verlaten.

DOEK is vanaf 2016 operationeel in een eigen vzw en wordt ‘een textielplatform voor het creëren van nieuwe vormen en regels.’ Het DNA van de organisatie, dat drijft op fundamentele waarden als gelijkwaardigheid en wederkerigheid en inzet op het creëren van ruimte en tijd voor een meerstemmige gemeenschap, blijft behouden.

Roadmap Satellite Connections Business Directory | Leaflet Connections Business Directory | Leaflet

Deurneleitje 6 Mortsel 2640 Belgium